Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
 

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Reklamační řád uvedený na stránkách se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě eshop.elinopu.cz

Na veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě eshop.elinopu.cz se vztahuje zákonem stanovená minimální záruční lhůta 24 měsíců. Poskytuje-li výrobce záruční dobu delší, pak je uvedena v záručních nebo dodacích listech dodávané společně se zbožím. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Při přebírání zboží je povinností zákazníka zboží zkontrolovat, zda nejeví známky viditelného poškození. Pakliže ano, nemusí takové zboží převzít. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte.  Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně nás o této skutečnosti informovat.

Zjistí-li zákazník po převzetí zboží, že obsah zásilky je v rozporu s fakturou, nebo chybí dokumentacek dodanému zboží, je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit na některém z uvedených kontaktů. Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů od převzetí. Uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní. Pokud kupující takto neučiní, vystavuje se možnosti, že jeho dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruční list nebo daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím.

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • zboží bez předložení dokladu o koupi
  • zboží poškozené neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, neodborným servisním zásahem či běžnými zásadami používání daného zboží
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v přiložené dokumentaci.
  • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
  • zboží mechanicky poškozené

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude zboží vyměněno za stejný kus a v případě jeho nedostupnosti bude kupujícímu zpět vrácena zaplacená kupní cena zboží.

Jak postupovat

V případě, že zboží splňuje kriteria pro přijetí na reklamaci, zašle Kupující zboží, nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu rychlého vyřízení reklamace), v originálním obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Náklady na dopravu reklamovaného zboží do provozovny internetového obchodu hradí zákazník. Náklady na dopravu zboží z reklamace kupujícímu nese prodávající, a to pouze v případě uznané reklamace.

Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením prodejního dokladu o zakoupení věci (např. Daňový doklad – Faktura, předávací protokol, doklad o zaplacení). Dále přiložte podrobný popis vady výrobku.

Vše odešlete na naši adresu: Mgr. Jitka Sondová, Ječná 510/30, 50003 Hradec Králové. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.

Lhůta k vyřízení reklamace činí ze zákona 30 dnů. Během této doby Vás budeme informovat o stavu reklamace. Tato třicetidenní lhůta začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou

Souhlas

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na České poště a.s., či při osobním odběru.

 

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 13 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a je nedílnou součástí obchodních podmínek.